غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل ، طراحی غرفه شرکت کیمیا مکمل ، ساخت غرفه شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل نمایشگاه اسپورتکس

طراحی غرفه شرکت کیمیا مکمل

Untitled 12 1 - غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل
غرفه سازی کیمیا مکمل
مکمل1 - غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل
کیمیا مکمل
Untitled 11 - غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل
کیمیا مکمل

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت کیمیا مکمل

نمایشگاه : نمایشگاه اسپورتکس 97

متراژغرفه :360 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

  • اجرای سازه از جنس نئوپان
  • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
  • نورپردازی
  • اجرای لوگو و آرم و نشانه
  • اجرای اسپیس 30*30

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی