غرفه سازی شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس | طراحی غرفه شرکت آیرون مکس | ساخت غرفه غرفه شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس - غرفه سازی شرکت آیرون مکس
غرفه-سازی-شرکت-آیرون-مکس

طراحی و ساخت غرفه 32 متری شرکت ایرون مکس در نمایشگاه اسپورتکس 1396

نمایشگاه :مصلی امام خمینی

شرح خدمات :

 • طراحی و اجرای سازه نجاری
 • اجرای کف کاذب  تایل 50*50 به همراه پارکت
 • نورپردازی غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • اجرای لوگو و استیکر و فوم استیکر
 • گل آرایی
 • تامین تجهیزات غرفه

کندو طعم شیرین موفقیت

غرفه سازی آیرون مکس _ طراحی غرفه شرکت آیرون مکس _ساخت غرفه شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس | طراحی غرفه شرکت آیرون مکس | ساخت غرفه غرفه شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright | طراحی غرفه شرکت sinobright |ساخت غرفه شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright

2 - غرفه سازی شرکت sinobright

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت sinobright

نمایشگاه : نمایشگاه ایران فارما 97

متراژغرفه :12 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

 • اجرای سازه از جنس نئوپان
 • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
 • نورپردازی
 • اجرای لوگو و آرم و نشانه

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار _ طراحی غرفه شرکت رایان رشد افزار _ساخت غرفه شرکت رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار

3 - غرفه سازی رایان رشد افزار
غرفه سازی رایان رشد افزار

طراحی و اجرای غرفه شرکت رایان رشد افزار

نمایشگاه :نمایشگاه ایپاس 97 مصلی امام خمینی

متراژغرفه : 96 متر مربع

شرح خدمات غرفه سازی مربوطه :اجرای سازه کف و پارکت ،اجرای سازه نجاری غرفه ،اجرای نورپردازی غرفه ،اجرای نقاشی  و رنگ آمیزی غرفه ،اجرای لوگو و لایت باکس ، اجرای ویترین جهت نمایش محصولات غرفه ،گل آرایی طبیعی

غرفه سازی رایان رشد افزار _ طراحی غرفه شرکت رایان رشد افزار _ساخت غرفه شرکت رایان رشد افزار