غرفه سازی شرکت مکاکو

غرفه سازی شرکت مکاکو

غرفه سازی شرکت مکاکو

غرفه سازی شرکت مکاکو

متراژ غرفه :55 متر مربع

نمایشگاه تاسیسات بین المللی سال 1397

غرفه سازی مکاکو 2 - غرفه سازی شرکت مکاکو
غرفه سازی مکاکو

 

نوع غرفه:

غرفه سازی خودساز شامل :

  • جرای کف و پارکت با اختلاف سطح 10 سانتی متر
  • اجرای سازه نجاری غرفه
  • رنگ آمیزی غرفه
  • نورپردازی غرفه
  • اجرای لوگو و لایت باکس غرفه
  • تامین گل آرایی غرفه
  • تامین تجهیزات غرفه
  • جمع آوری غرفه

غرفه سازی  نمایشگاهی  ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، غرفه سازی نمایشگاهی ،ساخت غرفه ،