غرفه شرکت آریا بنا ویژن

غرفه شرکت آریا بنا ویژن | طراحی غرفه شرکت آریا بنا ویژن | ساخت غرفه شرکت آریا بنا ویژن

غرفه شرکت آریا بنا ویژن

IMG 29301 - غرفه شرکت آریا بنا ویژن
غرفه سازی آریا بنا ویژن

طراحی و اجرای غرفه شرکت آریا بنا ویژن

نمایشگاه ریلی

متراژ غرفه 220 متر مربع

متریال ساخت :نئوپان و روکش رنگ ، پارکت  ،نورپردازی  ،اجرای لوگو و استیکر ،تامین تجهیزات

غرفه سازی ، غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون داخلی