غرفه سازی آریا پروفیل

غرفه سازی آریا پروفیل

غرفه سازی آریا پروفیل | طراحی غرفه آریا پروفیل | ساخت غرفه آریا پروفیل | غرفه سازی نمایشگاه

غرفه سازی آریا پروفیل

DSC040911 - غرفه سازی آریا پروفیل
غرفه سازی آریا پروفیل

مشخصات غرفه :

مکان برگزاری :نمایشگاه بین المللی تهران

عنوان نمایشگاه :نمایشگاه الکامپ 97

متراژ غرفه:36 متر مربع

توضیحات :

 • طراحی غرفه  و ساخت و غرفه سازی نمایشگاهی غرفه
 • اجرای کف  کاذب نمایشگاهی و پارکت  به همراه لبه استیل
 • اجرای سازه نمایشگاه از جنس نئوپان
 • نورپردازی غرفه (اجرای هالوژن ، لامپ ال ای دی  ،نور مخفی )
 • رنگ آمیزی غرفه _نقاشی ساختمان
 • گل آرایی غرفه ،تامین تجهیزات غرفه ،

طراحی غرفه آریا پروفیل | ساخت غرفه آریا پروفیل | غرفه سازی نمایشگاه

غرفه سازی آریا پروفیل  _ طراحی غرفه آریا پروفیل _ساخت غرفه آریا پروفیل

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش | ساخت غرفه شرکت ایران کفپوش | طراحی غرفه شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

IMAG17381 - غرفه سازی شرکت ایران کفپوش
غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

مشخصات غرفه :

نمایشگاه :اسپورتکس بین المللی

متراژغرفه : 32

شرح خدمات :

 • طراحی و اجرای سازه نجاری
 • اجرای کف کاذب  تایل 50*50 به همراه پارکت
 • نورپردازی غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • اجرای لوگو و استیکر و فوم استیکر
 • گل آرایی
 • تامین تجهیزات غرفه

کندو طعم شیرین موفقیت

غرفه سازی ایران کفپوش _ طراحی غرفه شرکت ایران کفپوش _ساخت غرفه شرکت ایران کفپوش

شرکت ایران کفپوش | ساخت غرفه شرکت ایران کفپوش | طراحی غرفه شرکت ایران کفپوش

 

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل ، طراحی غرفه شرکت کیمیا مکمل ، ساخت غرفه شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل نمایشگاه اسپورتکس

طراحی غرفه شرکت کیمیا مکمل

Untitled 12 1 - غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل
غرفه سازی کیمیا مکمل
مکمل1 - غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل
کیمیا مکمل
Untitled 11 - غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل
کیمیا مکمل

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت کیمیا مکمل

نمایشگاه : نمایشگاه اسپورتکس 97

متراژغرفه :360 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

 • اجرای سازه از جنس نئوپان
 • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
 • نورپردازی
 • اجرای لوگو و آرم و نشانه
 • اجرای اسپیس 30*30

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی