غرفه سازی شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید | طراحی غرفه شرکت آجر سفید |  ساخت غرفه شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید

سازی شرکت آجر سفید - غرفه سازی شرکت آجر سفید
غرفه سازی شرکت آجر سفید

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت آجر سفید

نمایشگاه : نمایشگاه صنعت ساختمان 96

متراژغرفه :36 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

  • اجرای سازه از جنس نئوپان
  • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
  • نورپردازی
  • اجرای لوگو و آرم و نشانه

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی |طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

کندو ، طعم شیرین موفق

طراحی غرفه شرکت آجر سفید |  ساخت غرفه شرکت آجر سفید