غرفه شرکت آریا بنا ویژن

غرفه شرکت آریا بنا ویژن | طراحی غرفه شرکت آریا بنا ویژن | ساخت غرفه شرکت آریا بنا ویژن

غرفه شرکت آریا بنا ویژن

غرفه سازی آریا بنا ویژن
غرفه سازی آریا بنا ویژن

طراحی و اجرای غرفه شرکت آریا بنا ویژن

نمایشگاه ریلی

متراژ غرفه 220 متر مربع

متریال ساخت :نئوپان و روکش رنگ ، پارکت  ،نورپردازی  ،اجرای لوگو و استیکر ،تامین تجهیزات

غرفه سازی ، غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون داخلی

غرفه سازی آریا پروفیل

غرفه سازی آریا پروفیل

غرفه سازی آریا پروفیل | طراحی غرفه آریا پروفیل | ساخت غرفه آریا پروفیل | غرفه سازی نمایشگاه

غرفه سازی آریا پروفیل

غرفه سازی آریا پروفیل
غرفه سازی آریا پروفیل

مشخصات غرفه :

مکان برگزاری :نمایشگاه بین المللی تهران

عنوان نمایشگاه :نمایشگاه الکامپ 97

متراژ غرفه:36 متر مربع

توضیحات :

 • طراحی غرفه  و ساخت و غرفه سازی نمایشگاهی غرفه
 • اجرای کف  کاذب نمایشگاهی و پارکت  به همراه لبه استیل
 • اجرای سازه نمایشگاه از جنس نئوپان
 • نورپردازی غرفه (اجرای هالوژن ، لامپ ال ای دی  ،نور مخفی )
 • رنگ آمیزی غرفه _نقاشی ساختمان
 • گل آرایی غرفه ،تامین تجهیزات غرفه ،

طراحی غرفه آریا پروفیل | ساخت غرفه آریا پروفیل | غرفه سازی نمایشگاه

غرفه سازی آریا پروفیل  _ طراحی غرفه آریا پروفیل _ساخت غرفه آریا پروفیل

غرفه سازی آبادگران

غرفه سازی آبادگران

غرفه سازی آبادگران |طراحی غرفه آبادگران | ساخت غرفه آبادگران

غرفه سازی آبادگران

غرفه سازی آبادگران
غرفه سازی آبادگران

مشخصات غرفه :

نمایشگاه :بوستان گفتگو

متراژغرفه : 30

شرح خدمات :

 • طراحی و اجرای سازه نجاری
 • اجرای کف کاذب  تایل 50*50 به همراه پارکت
 • نورپردازی غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • اجرای لوگو و استیکر و فوم استیکر
 • گل آرایی
 • تامین تجهیزات غرفه

کندو طعم شیرین موفقیت

غرفه سازی آبادگران |طراحی غرفه آبادگران | ساخت غرفه آبادگران

غرفه سازی آبادگران _ طراحی غرفه شرکت آبادگران _ساخت غرفه شرکت آبادگران

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش | ساخت غرفه شرکت ایران کفپوش | طراحی غرفه شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش
غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

مشخصات غرفه :

نمایشگاه :اسپورتکس بین المللی

متراژغرفه : 32

شرح خدمات :

 • طراحی و اجرای سازه نجاری
 • اجرای کف کاذب  تایل 50*50 به همراه پارکت
 • نورپردازی غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • اجرای لوگو و استیکر و فوم استیکر
 • گل آرایی
 • تامین تجهیزات غرفه

کندو طعم شیرین موفقیت

غرفه سازی ایران کفپوش _ طراحی غرفه شرکت ایران کفپوش _ساخت غرفه شرکت ایران کفپوش

شرکت ایران کفپوش | ساخت غرفه شرکت ایران کفپوش | طراحی غرفه شرکت ایران کفپوش

 

غرفه سازی شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس | طراحی غرفه شرکت آیرون مکس | ساخت غرفه غرفه شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس

غرفه-سازی-شرکت-آیرون-مکس
غرفه-سازی-شرکت-آیرون-مکس

طراحی و ساخت غرفه 32 متری شرکت ایرون مکس در نمایشگاه اسپورتکس 1396

نمایشگاه :مصلی امام خمینی

شرح خدمات :

 • طراحی و اجرای سازه نجاری
 • اجرای کف کاذب  تایل 50*50 به همراه پارکت
 • نورپردازی غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • اجرای لوگو و استیکر و فوم استیکر
 • گل آرایی
 • تامین تجهیزات غرفه

کندو طعم شیرین موفقیت

غرفه سازی آیرون مکس _ طراحی غرفه شرکت آیرون مکس _ساخت غرفه شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس | طراحی غرفه شرکت آیرون مکس | ساخت غرفه غرفه شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید | طراحی غرفه شرکت آجر سفید |  ساخت غرفه شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید
غرفه سازی شرکت آجر سفید

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت آجر سفید

نمایشگاه : نمایشگاه صنعت ساختمان 96

متراژغرفه :36 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

 • اجرای سازه از جنس نئوپان
 • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
 • نورپردازی
 • اجرای لوگو و آرم و نشانه

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی |طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

کندو ، طعم شیرین موفق

طراحی غرفه شرکت آجر سفید |  ساخت غرفه شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright | طراحی غرفه شرکت sinobright |ساخت غرفه شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت sinobright

نمایشگاه : نمایشگاه ایران فارما 97

متراژغرفه :12 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

 • اجرای سازه از جنس نئوپان
 • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
 • نورپردازی
 • اجرای لوگو و آرم و نشانه

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل ، طراحی غرفه شرکت کیمیا مکمل ، ساخت غرفه شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل نمایشگاه اسپورتکس

طراحی غرفه شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی کیمیا مکمل
غرفه سازی کیمیا مکمل
کیمیا مکمل
کیمیا مکمل
کیمیا مکمل
کیمیا مکمل

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت کیمیا مکمل

نمایشگاه : نمایشگاه اسپورتکس 97

متراژغرفه :360 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

 • اجرای سازه از جنس نئوپان
 • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
 • نورپردازی
 • اجرای لوگو و آرم و نشانه
 • اجرای اسپیس 30*30

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار _ طراحی غرفه شرکت رایان رشد افزار _ساخت غرفه شرکت رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار
غرفه سازی رایان رشد افزار

طراحی و اجرای غرفه شرکت رایان رشد افزار

نمایشگاه :نمایشگاه ایپاس 97 مصلی امام خمینی

متراژغرفه : 96 متر مربع

شرح خدمات غرفه سازی مربوطه :اجرای سازه کف و پارکت ،اجرای سازه نجاری غرفه ،اجرای نورپردازی غرفه ،اجرای نقاشی  و رنگ آمیزی غرفه ،اجرای لوگو و لایت باکس ، اجرای ویترین جهت نمایش محصولات غرفه ،گل آرایی طبیعی

غرفه سازی رایان رشد افزار _ طراحی غرفه شرکت رایان رشد افزار _ساخت غرفه شرکت رایان رشد افزار

غرفه سازی شرکت مکاکو

غرفه سازی شرکت مکاکو

غرفه سازی شرکت مکاکو

غرفه سازی شرکت مکاکو

متراژ غرفه :55 متر مربع

نمایشگاه تاسیسات بین المللی سال 1397

غرفه سازی مکاکو
غرفه سازی مکاکو

 

نوع غرفه:

غرفه سازی خودساز شامل :

 • جرای کف و پارکت با اختلاف سطح 10 سانتی متر
 • اجرای سازه نجاری غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • نورپردازی غرفه
 • اجرای لوگو و لایت باکس غرفه
 • تامین گل آرایی غرفه
 • تامین تجهیزات غرفه
 • جمع آوری غرفه

غرفه سازی  نمایشگاهی  ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، غرفه سازی نمایشگاهی ،ساخت غرفه ،