غرفه شرکت آریا بنا ویژن

غرفه شرکت آریا بنا ویژن | طراحی غرفه شرکت آریا بنا ویژن | ساخت غرفه شرکت آریا بنا ویژن

غرفه شرکت آریا بنا ویژن

IMG 29301 - غرفه شرکت آریا بنا ویژن
غرفه سازی آریا بنا ویژن

طراحی و اجرای غرفه شرکت آریا بنا ویژن

نمایشگاه ریلی

متراژ غرفه 220 متر مربع

متریال ساخت :نئوپان و روکش رنگ ، پارکت  ،نورپردازی  ،اجرای لوگو و استیکر ،تامین تجهیزات

غرفه سازی ، غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون داخلی

غرفه سازی آریا پروفیل

غرفه سازی آریا پروفیل

غرفه سازی آریا پروفیل | طراحی غرفه آریا پروفیل | ساخت غرفه آریا پروفیل | غرفه سازی نمایشگاه

غرفه سازی آریا پروفیل

DSC040911 - غرفه سازی آریا پروفیل
غرفه سازی آریا پروفیل

مشخصات غرفه :

مکان برگزاری :نمایشگاه بین المللی تهران

عنوان نمایشگاه :نمایشگاه الکامپ 97

متراژ غرفه:36 متر مربع

توضیحات :

 • طراحی غرفه  و ساخت و غرفه سازی نمایشگاهی غرفه
 • اجرای کف  کاذب نمایشگاهی و پارکت  به همراه لبه استیل
 • اجرای سازه نمایشگاه از جنس نئوپان
 • نورپردازی غرفه (اجرای هالوژن ، لامپ ال ای دی  ،نور مخفی )
 • رنگ آمیزی غرفه _نقاشی ساختمان
 • گل آرایی غرفه ،تامین تجهیزات غرفه ،

طراحی غرفه آریا پروفیل | ساخت غرفه آریا پروفیل | غرفه سازی نمایشگاه

غرفه سازی آریا پروفیل  _ طراحی غرفه آریا پروفیل _ساخت غرفه آریا پروفیل

غرفه سازی آبادگران

غرفه سازی آبادگران

غرفه سازی آبادگران |طراحی غرفه آبادگران | ساخت غرفه آبادگران

غرفه سازی آبادگران

DSC068011 - غرفه سازی آبادگران
غرفه سازی آبادگران

مشخصات غرفه :

نمایشگاه :بوستان گفتگو

متراژغرفه : 30

شرح خدمات :

 • طراحی و اجرای سازه نجاری
 • اجرای کف کاذب  تایل 50*50 به همراه پارکت
 • نورپردازی غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • اجرای لوگو و استیکر و فوم استیکر
 • گل آرایی
 • تامین تجهیزات غرفه

کندو طعم شیرین موفقیت

غرفه سازی آبادگران |طراحی غرفه آبادگران | ساخت غرفه آبادگران

غرفه سازی آبادگران _ طراحی غرفه شرکت آبادگران _ساخت غرفه شرکت آبادگران

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش | ساخت غرفه شرکت ایران کفپوش | طراحی غرفه شرکت ایران کفپوش

غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

IMAG17381 - غرفه سازی شرکت ایران کفپوش
غرفه سازی شرکت ایران کفپوش

مشخصات غرفه :

نمایشگاه :اسپورتکس بین المللی

متراژغرفه : 32

شرح خدمات :

 • طراحی و اجرای سازه نجاری
 • اجرای کف کاذب  تایل 50*50 به همراه پارکت
 • نورپردازی غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • اجرای لوگو و استیکر و فوم استیکر
 • گل آرایی
 • تامین تجهیزات غرفه

کندو طعم شیرین موفقیت

غرفه سازی ایران کفپوش _ طراحی غرفه شرکت ایران کفپوش _ساخت غرفه شرکت ایران کفپوش

شرکت ایران کفپوش | ساخت غرفه شرکت ایران کفپوش | طراحی غرفه شرکت ایران کفپوش

 

غرفه سازی شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس | طراحی غرفه شرکت آیرون مکس | ساخت غرفه غرفه شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس

سازی شرکت آیرون مکس - غرفه سازی شرکت آیرون مکس
غرفه-سازی-شرکت-آیرون-مکس

طراحی و ساخت غرفه 32 متری شرکت ایرون مکس در نمایشگاه اسپورتکس 1396

نمایشگاه :مصلی امام خمینی

شرح خدمات :

 • طراحی و اجرای سازه نجاری
 • اجرای کف کاذب  تایل 50*50 به همراه پارکت
 • نورپردازی غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • اجرای لوگو و استیکر و فوم استیکر
 • گل آرایی
 • تامین تجهیزات غرفه

کندو طعم شیرین موفقیت

غرفه سازی آیرون مکس _ طراحی غرفه شرکت آیرون مکس _ساخت غرفه شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آیرون مکس | طراحی غرفه شرکت آیرون مکس | ساخت غرفه غرفه شرکت آیرون مکس

غرفه سازی شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید | طراحی غرفه شرکت آجر سفید |  ساخت غرفه شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت آجر سفید

سازی شرکت آجر سفید - غرفه سازی شرکت آجر سفید
غرفه سازی شرکت آجر سفید

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت آجر سفید

نمایشگاه : نمایشگاه صنعت ساختمان 96

متراژغرفه :36 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

 • اجرای سازه از جنس نئوپان
 • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
 • نورپردازی
 • اجرای لوگو و آرم و نشانه

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی |طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

کندو ، طعم شیرین موفق

طراحی غرفه شرکت آجر سفید |  ساخت غرفه شرکت آجر سفید

غرفه سازی شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright | طراحی غرفه شرکت sinobright |ساخت غرفه شرکت sinobright

غرفه سازی شرکت sinobright

2 - غرفه سازی شرکت sinobright

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت sinobright

نمایشگاه : نمایشگاه ایران فارما 97

متراژغرفه :12 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

 • اجرای سازه از جنس نئوپان
 • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
 • نورپردازی
 • اجرای لوگو و آرم و نشانه

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل ، طراحی غرفه شرکت کیمیا مکمل ، ساخت غرفه شرکت کیمیا مکمل

غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل نمایشگاه اسپورتکس

طراحی غرفه شرکت کیمیا مکمل

Untitled 12 1 - غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل
غرفه سازی کیمیا مکمل
مکمل1 - غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل
کیمیا مکمل
Untitled 11 - غرفه سازی شرکت کیمیا مکمل
کیمیا مکمل

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت کیمیا مکمل

نمایشگاه : نمایشگاه اسپورتکس 97

متراژغرفه :360 متر مربع

مشخصات غرفه سازی :

 • اجرای سازه از جنس نئوپان
 • اجرای کف سازی به همراه پارکت و لبه استیل
 • نورپردازی
 • اجرای لوگو و آرم و نشانه
 • اجرای اسپیس 30*30

غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، ساخت غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار _ طراحی غرفه شرکت رایان رشد افزار _ساخت غرفه شرکت رایان رشد افزار

غرفه سازی رایان رشد افزار

3 - غرفه سازی رایان رشد افزار
غرفه سازی رایان رشد افزار

طراحی و اجرای غرفه شرکت رایان رشد افزار

نمایشگاه :نمایشگاه ایپاس 97 مصلی امام خمینی

متراژغرفه : 96 متر مربع

شرح خدمات غرفه سازی مربوطه :اجرای سازه کف و پارکت ،اجرای سازه نجاری غرفه ،اجرای نورپردازی غرفه ،اجرای نقاشی  و رنگ آمیزی غرفه ،اجرای لوگو و لایت باکس ، اجرای ویترین جهت نمایش محصولات غرفه ،گل آرایی طبیعی

غرفه سازی رایان رشد افزار _ طراحی غرفه شرکت رایان رشد افزار _ساخت غرفه شرکت رایان رشد افزار

غرفه سازی شرکت مکاکو

غرفه سازی شرکت مکاکو

غرفه سازی شرکت مکاکو

غرفه سازی شرکت مکاکو

متراژ غرفه :55 متر مربع

نمایشگاه تاسیسات بین المللی سال 1397

سازی مکاکو 2 - غرفه سازی شرکت مکاکو
غرفه سازی مکاکو

 

نوع غرفه:

غرفه سازی خودساز شامل :

 • جرای کف و پارکت با اختلاف سطح 10 سانتی متر
 • اجرای سازه نجاری غرفه
 • رنگ آمیزی غرفه
 • نورپردازی غرفه
 • اجرای لوگو و لایت باکس غرفه
 • تامین گل آرایی غرفه
 • تامین تجهیزات غرفه
 • جمع آوری غرفه

غرفه سازی  نمایشگاهی  ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، غرفه سازی نمایشگاهی ،ساخت غرفه ،