غرفه 6 _ 24 متری

غرفه سازی لوکس

نمونه غرفه های اجرایی 6 الی 24 متر مربع | غرفه سازی لوکس

 

گالری غرفه سازی شرکت های : دارویی ، تجهیزات پزشکی ، آرایشی بهداشتی و…

نمایشگاه های : سالن مرکز همایش های رازی ،هتل المپیک ،برج میلاد ،دانشگاه شهید بهشتی و…

متراژ 6 الی 24 متر

مشخصات غرفه ها: غرفه سازی لوکس ، متراژ کم

 

برخی پروژه های انجام شدهغرفه سازی شرکت sinobright

12 متر مربع _نمایشگاه ایران فارما

 


غرفه سازی شرکت زیست تخمیر

12 متر مربع _نمایشگاه امام خمینی 1397/02/05

 

  

غرفه سازی شرکت کیمیا کالای رازی

12 متر مربع_ نمایشگاه سالن امام خمینی 1397/02/05

 غرفه سازی شرکت باغ زرین

24متر مربع_در نمایشگاه ایران سبز

 

  غرفه سازی شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات

24 متر مربع _نمایشگاه بین المللی بروس بانک و بیمه سال 97

 

« از 2 »

 


 

 

 


غرفه سازی شرکت پوراطب 7

12 متر مربع _ سالن همایشهای رازی

 

 غرفه سازی شرکت پوراطب 6

18 متر مربع _سالن همایش های رازی

 

 غرفه سازی شرکت دارو درمان سپهر

9 متر مربع _سالن همایشهای رازی

 

 غرفه سازی شرکت پترو ایلیا

12 متر مربع_نمایشگاه نفت بین المللی

 

 


غرفه سازی شرکت دارو سازی کوثر

12 متر مربع _سالن همایش های رازی

 غرفه سازی شرکت پوراطب 1

12 متر مربع _ سالن همایشهای رازی

 

« از 2 »

 غرفه سازی شرکت پوراطب 2

12 متر مربع _سالن همایشهای رازی

 

 غرفه سازی شرکت دارو پخش

12 متر مربع _ سالن همایشهای رازی

 

 غرفه سازی شرکت ایوار گستر

9 متر مربع_سالن همایشهای رازی

 

 غرفه سازی شرکت پوراطب 3

12 متر مربع _مرکز همایشهای هتل المپیک

 

« از 2 »

 غرفه سازی شرکت سونا طب

12 متر مربع _ مرکز همایشهای هتل المپیک

 

 غرفه سازی شرکت درمان آرا

9 متر مربع _ دانشگاه شهید بهشتی

 

 غرفه سازی شرکت پوراطب 4

12 متر مربع _ مرکز همایشهای رازی

 

 غرفه سازی شرکت سوناطب

9متر مربع _مرکز همایشهای رازی

 

 غرفه سازی شرکت آیرون مکس

24 متر مربع _ نمایشگاه اسپورتکس 96 مصلی امام خمینی

 

 غرفه سازی شرکت دکاموند

24 متر مربع  _نمایشگاه الکامپ 96

 


غرفه سازی شرکت آرا پرتو

24 متر مربع _ نمایشگاه تبلیغات 95

 

ا


نمونه غرفه ,غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه سازی لوکس